Lektion 1:

Varför nytt avlopp?

I Sverige finns omkring 700 000 enskilda avlopp. Många av dem är gamla och har dålig eller nästan obefintlig funktion. Dessa dålig avlopp bidrar i hög grad till övergödningen av våra hav, sjöar och vattendrag. Ditt avlopp gör skillnad – därför ska du åtgärda det!