Lektion 2:

Förutsättningar

Innan vi kan gå vidare och välja avloppsteknik måste vi titta på förutsättningarna på den egna tomten. Hur är grävdjupet? Finns dricksvattentäkter i närheten? I denna lektion går vi igenom förutsättningarna inför valet av teknik.