Lektion 7:

Skötsel & drift

Nu är avloppet installerat och färdigt att tas i drift! Nu gäller det att ta hand om anläggningen på bästa sätt för att få så lång livslängd som möjligt.