Lektion 1:

Varför nytt avlopp?

I Sverige finns omkring 700 000 enskilda avlopp. Många av dem är gamla och har dålig eller nästan obefintlig funktion. Dessa dålig avlopp bidrar i hög grad till övergödningen av våra hav, sjöar och vattendrag. Ditt avlopp gör skillnad – därför ska du åtgärda det!

Lektion 2:

Förutsättningar

Innan vi kan gå vidare och välja avloppsteknik måste vi titta på förutsättningarna på den egna tomten. Hur är grävdjupet? Finns dricksvattentäkter i närheten? I denna lektion går vi igenom förutsättningarna inför valet av teknik.

Lektion 3:

Avloppsteknik

Utifrån förutsättningarna som vi gick igenom i föregående lektion ska vi nu välja avloppsteknik. Här går vi igenom de vanligaste reningsteknikerna för blandat avloppsvatten, gråvatten och svartvatten.

Lektion 4:

Ekonomi

Innan vi går vidare och ansöker om utsläppsrätt för vårt avlopp ska vi ta en titt på ekonomin. Vad kostar avloppstekniken vi valt att installera och är den ekonomisk i ett längre perspektiv?

Lektion 5:

Utsläppsrätt

Vi har nu gått igenom förutsättningarna och förhoppningsvis även kommit fram till rätt avloppsteknik för vår tomt. Men innan vi kan sätta spaden i backen måste vi ansöka om utsläppsrätt för vårt avlopp. I denna lektionen går vi igenom processen steg för steg.

Lektion 6:

Entreprenad

Äntligen är vi framme vid själva entreprenaden, sista steget innan avloppet kan tas i drift. Det viktigaste är förstås att följa tillverkarens instruktioner för installation, men det finns också en del annat att hålla koll på för en lyckad entreprenad.

Lektion 7:

Skötsel & drift

Nu är avloppet installerat och färdigt att tas i drift! Nu gäller det att ta hand om anläggningen på bästa sätt för att få så lång livslängd som möjligt.

Har du tagit alla lektioner? Beställ ett diplom!